En medarbetare på Stena Aluminium som tittar på analyser på datorn
Vårt erbjudande

Kemisk analys

Närbild av en medarbetare på Stena Aluminium som noggrant granskar visst material

Rätt sammansättning ...

... ger rätt förutsättningar.

Aluminium är fantastiskt. Det väger lite, leder elektricitet bra och är hållbart. Att göra kemiska analyser på aluminium är ändå viktigt för att kunna säkerhetsställa materialets egenskaper.

Mäta på tacka

Endast mätning på specifikt gjuten provkuts accepteras som underlag för kemisk analys.

Mätning på delar av tacka är endast av indikativt värde och ligger ej till grund för diskussion om levererat materials kemiska sammansättning.

Egenskaperna hos gjutprover som används i den kemiska analysen av våra produkter

  • Provets höjd kan variera beroende på hur mycket smält aluminium som hälls i formen. Minsta tillåtna höjd är 45 mm. 
  • Provstyckets del med den största diametern vänd nedåt vid gjutning. Detta säkerställer snabb nedkylning och att ytan med analysen förblir fri från porer. 

  • Fräsning av provet bör ta bort ca 2 mm från den del av provet som har den största diametern. 

  • De tre brännmärkena ska vara 58 mm från provytans ytterkant, i en vinkel på cirka 120º från varandra, som visas nedan. 

Dela artikel