Om oss

Reach och RoHS

RoHS Direktivet 2011/65/EU

Vi garanterar att våra produkter levereras i enlighet med RoHS - direktivets gränsvärden för följande ämnen:

  • Bly
  • Kvicksilver
  • Kadmium
  • Sexvärt krom
  • Flamskyddsmedel PBB Typ
  • Flamskyddsmedel PBDE Typ
Dela artikel