Nyheter & insikter

Alumiumets resa från avfall till nya produkter


Från avfall till nya produkter


Förbrukning

Aluminium används i allt större utsträckning inom tillverkning –från köksredskap till flygplan – tack vare dess hållbarhet och praktiska egenskaper. Vårt systerbolag Stena Recycling samlar årligen in över 100 000 ton aluminium som återvinns för nya, klimatsmarta förstklassiga produkter.

Återvinning

Vi använder en stor del av allt samlat aluminium i Älmhult. Aluminium kan återvinnas om och om igen. Aluminiumåtervinning ger en energibesparing på 95 procent jämfört med tillverkning av nytillverkad aluminium från bauxit.

Mottagning av inkommande gods

Vår produktionsråvara utgörs av 100 % återvunnet aluminium från industriavfall och uttjänta produkter. Vi väger, kontrollerar och klassificerar ingående material med en kvalitetsvärdering baserad på ett fyrtiotal råvaror.

Förberedelse

Råvarorna förbereds först för optimerad hantering i återvinningsprocessen. Vi sorterar, skär, pressar och briketterar aluminiumflisor så att råvaran är redo för smältprocessen.

Smältning

Aluminiumråvaran smälts i roterbara, tippbara smältugnar. Tillsats av salt (natrium och kaliumklorid) renar och skyddar metallen från oxidation. Smältan överförs till legeringsugnar där aluminiumet får sina slutliga produktegenskaper.

Legering/raffinering

I legeringsugnar tillsätter vi silikon och koppar till smält aluminium för att matcha kundernas krav. Vi renar det smälta aluminiumet med kväve- och klorgaser, avlägsnar föroreningar och återvinner slagg. Rökgas behandlas i vår reningsanläggning.

Kvalitetskontroll

Under hela processen tas prover för att säkerställa korrekt analys och se till att kundens krav uppfylls. Vi gör materialanalyser i vårt laboratorium. Tillsammans med teknisk support och fortbildning gör vi det lättare att använda återvunnet aluminium.

Förpackning och leverans

De färdiga aluminiumprodukterna levereras främst i form av tackor men även i flytande form. Alla våra produkter produceras i enlighet med kundernas specifika krav. På så sätt säkerställs korrekt användning av rätt produkt när den når tillverkningsindustrin.

Produktnyheter

Nu har aluminumet återvänt till fabriken och kan bli nya, klimatsmarta produkter i samhället. Om och om igen. En återvunnen wok kan bli en komponent i en bil eller något annat som efterfrågas!

Dela artikel