Nyheter & insikter

Häng med i kretsloppet för cirkulärt aluminium


Egenskaper för cirkulära produkter


95 % ENERGIBESPARING

Aluminium från återvunna material har olika egenskaper som gör den lämplig för cirkulära produkter till industrin som vill minska sitt miljöavtryck. Återvinning av aluminium sparar 95 procent av energin som krävs för produktion av primäraluminium.

Exceptionellt långlivat material

Aluminium är ett fantastiskt återvinningsbart material. 75 procent av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande. När det till exempel gäller plast är siffran endast 9 procent.

Lättviktigt

Aluminium är optimerat för produkter där lägre vikt kan minska klimatpåverkan, till exempel i bilar. Aluminium väger bara en tredjedel så mycket som stål.

Korrosionsfri

Aluminium tål regn, snö och fukt och rostar inte. Aluminium är därför ett utmärkt material för utomhusprodukter som bilar, fönster och trädgårdsprodukter.

Värmebeständig och formbar

Aluminium är mycket värmebeständigt och är en formbar metall som är lätt att böja och forma. Tillverkningsföretag kan enkelt forma aluminium för sina tillämpningar.

Trender

Mer än 30 procent mer återvunnet aluminium från EU under de senaste 10 åren

Under de senaste tio åren har aluminiumproduktionen från återvunna material ökat med mer än 30 procent i Europa. På Stena Aluminium känner vi av efterfrågan och har ökat produktionen under de senaste tio åren.

Den globala efterfrågan förväntas öka med 50 procent under de kommande 30 åren.

Behovet av ny aluminium och tillverkade av återvunna material ökar ständigt. Nytt aluminium är tillverkad av bauxitmalm. 2020 lade EU-kommissionen till bauxit till listan över råvaror av avgörande betydelse för 2020. Beslutet understryker aluminiumets strategiska betydelse.

Ökad användning i personbilar

Aluminiumanvändningen i personbilar beräknas öka med 11 procent till 2025. Den pågående elektrifieringen inom fordonsindustrin kommer att förändra aluminiumförbrukningen. Förslutningar för batterilådor och batterienheter kommer att ha störst nytta av utvecklingen för genomsnittligt aluminiuminnehåll.

 

Källor: DuckerFrontier, Alcircle, Euric, Statista, FN:s miljö.

 

Dela artikel